Detta är Sisyfos

Sisyfosgruppen består av ett antal olika bolag och projekt. Vi är verksamma inom allt från äppelmustning och platsutveckling till utbildning och konsultverksamheter inom digital utveckling och varumärkesbyggnad

Alla våra verksamheter står på egna ben, men vissa är mer eller mindre beroende av varandra.

Är det rörigt? Ibland.

Är det roligt? Oftast.

Sisyfos syfte är det som för oss samman:

Vi förverkligar små och stora idéer som utvecklar samhället till det bättre. Vi gör det genom att bevara, berätta och skapa historia.

Sisyfos idag

Sisyfos rötter är fastighetsförädling, och det är en bra grund när man vill förverkliga små och stora idéer som bidrar till att utveckla samhället

Läs mer

Vårt namn

De allra flesta har hört namnet Sisyfos men många vet inte vem han var. De som vet undrar antagligen om Sisyfos är ett bra namn på ett företag. Vem skulle vilja köpa något av någon som aldrig blir klar?

Läs mer

Vår konstitution

Idén om att en verksamhet eller ett företag ska bygga på en hierarkiskt uppbyggd modell med chefer i toppen och anställda längre ner är något som vi på Sisyfos försöker komma så långt ifrån som möjligt.

Läs mer