Sisyfos konstitution

Idén om att en verksamhet eller ett företag ska bygga på en hierarkiskt uppbyggd modell med chefer i toppen och anställda längre ner är något som vi på Sisyfos försöker komma så långt ifrån som möjligt.

Förutom att chefen sällan är ett geni så har själva sättet att arbeta visat sig fungera långt ifrån så bra som man kanske skulle hoppas. Undersökningar visar också att människorna i vanliga hierarkiska organisationer inte mår särskilt bra.

Exempelvis säger sig endast 10–20 procent vara ”passionerade på jobbet” (cheferna?) och 80–90 procent (de anställda?) säger sig inte vara det. Så vill vi inte ha det.

Vi har bestämt oss för att hellre vara en klan full av frihet och möjligheter än att vara en del av ett system som ingen ändå gillar. I teorin kan alla jobba på Sisyfos. Går du i gång på gränslöst ansvar och gränslös frihet och har idéer som gör människor glada eller fria så är du varmt välkommen till oss.

Men hur skapar man ett system där alla är chefer? Där alla kan ta alla sorters beslut och där alla vill ta ansvar och hjälpa varandra? Ett sätt att ta det från flummig filosofi till praktisk handling är att skriva en konstitution och låta den vara i princip det enda dokument som styr ens verksamhet.

Sisyfos konstitution reglerar vad vårt syfte är, vilka vi är och hur vi ser på mänskliga relationer. Den hjälper oss att förstå samspelet mellan jaget och laget och den berättar hur vi på Sisyfos framgångsrikt driver projekt. Den berättar hur man ska agera om det uppstår problem och konflikter. Så hur fungerar det då? Vi jobbar på det. Det är utmanande och svårt att ta teori till praktik. Men vi har roligt på jobbet och vi når resultat.