Vad vill du göra med Dragon Gate?

Det här skriver jag från ett hotellrum i Beijing i augusti 2018.

Jag och Sisyfosgruppen har nu köpt Dragon Gate, men ännu inte tagit området i besittning.

Inte heller vet vi vad vi ska göra med det. Så varför köper man då Sveriges kanske mest utskrattade byggprojekt, och vad ska vi göra med allt detta?

Det är det vi ska ta reda på – och du är härmed inbjuden att hjälpa till.

Olle Larsson, VD Sisyfosgruppen